TRGOVINA ZIP
Polje pri bistrici 10, BISTRICA OB SOTLI
03 5804 370
TRGOVINA ZIP
Cesta krških žrtev 141
KRŠKO 031 808 080

Zelena energija

Poraba električne energije se iz leta v leto povečuje, zaloge klasičnih fosilnih goriv, iz katerih jo je pridobljene največ, pa so omejene in imajo na okolje hkrati tudi negativne posledice. Novih, varnih in okolju prijaznih tehnologij za pridobivanje električne energije pa v bližnji prihodnosti ni pričakovati. Edina dodatna alternativa je pridobivanje električne energije iz obnovljivih in okolju prijaznih energetskih virov.

Ker v podjetju verjamemo, da:

  • s svojim ekološko ozvaveščenim ravnanjem lahko prispevamo k varovanju in ohranjanju čistega in zdravega okolja,
  • s skrbnim in načrtovanim vlaganjem sredstev v obnovljive vire energije pomagamo pri prizadevanjih za zmanjševanje negativnih posledic dolgotrajne uporabe klasičnih fosilnih goriv ter tako posredno zmanjšujemo količino zdravju in okolju škodljivih toplogrednih plinov.
     

MFE-ZIP

 

MFE-ZIP2

NOVO V PONUDBI